Poszanowanie przyrody w tranzycie ciężarowym na Starym Kontynencie

Przewóz, tak samo jak i inne płaszczyzny aktywności człowieka, podlega ciągłym transformacjom ze względu na stały rozkwit ekonomiczny. Na początku skupiano się na ekonomicznych cechach przewozu. Najważniejsze pytanie odnosiło się do możliwości jak najkrótszego oraz najtańszego przerzucania ładunku z miasta A do miejsca docelowego. Dzięki rewolucji industrialnej XVIII-XIX stulecia oraz rozwojowi technologicznemu pojawiły się w […]

Czytaj więcej